Предавање на Тема: „Заштита на личните податоци“

ЦЕНТАРОТ ЗА ИНТЕГРИРАНА БЕЗБЕДНОСТ во месец ноември 2023 година, реализира еднодневно предавање на Тема: „Заштита на личните податоци“ за потребите на вработените во фирмата за книговодствени и сметководствени услуги „Биро СТК“ од Скопје.