Претседател

д-р Златко Кузманов
Претседател

Членови на Извршниот одбор

д-р Златко Кузманов
Член на извршен одбор
м-р Сашо Коцевски
Член на извршен одбор
Александар Симеон Стојчевски
Член на извршен одбор

Надзорeн одбор

м-р Душко Петровски
Член на надзорен одбор