„Поставеноста на Системот за национална безбедност, во контекст на зголемените регионални и меѓународни закани и предизвици“

Гостување на 16.11.2023 година на националната телевизија ТВ 24 во емисијата Студио 10 на Тема: „Поставеноста на Системот за национална безбедност, во контекст на зголемените регионални и меѓународни закани и предизвици“