Featured

Promotion of the aims and program activities of the association

Promotion of the aims and program activities of the association: In order to promote the mission, goals and program activities of the CENTER FOR INTEGRATED SECURITY

Continue reading

Lecture on the topic: "Protection of personal data"

ЦЕНТАРОТ ЗА ИНТЕГРИРАНА БЕЗБЕДНОСТ во месец ноември 2023 година, реализира еднодневно предавање на Тема: „Заштита на личните податоци“ за потребите на вработените во фирмата за книговодствени и сметководствени услуги „Биро СТК“ од Скопје.

Continue reading

„Безбедносни предизвици, во контекст на посетата на Генералниот секретар на НАТО на нашата држава и во државите од регионот на Западен Балкан“

Гостување на 22.11.2023 година на националната телевизија МТВ во централниот дневник во Тема на денот: „Безбедносни предизвици, во контекст на посетата на Генералниот секретар на НАТО на нашата држава и во државите од регионот на Западен Балкан“.

Continue reading

„Поставеноста на Системот за национална безбедност, во контекст на зголемените регионални и меѓународни закани и предизвици“

Кузманов за „Студио 10“: Македонија има невалидна и нефункционална стратегија за национална безбедност

Continue reading

Participation in events and lectures organized by other associations and foundations

Во текот на втората половина на 2023 година, претседателот на здружението и дел од членовите на Извршниот одбор, земаа учество на повеќе настани организирани во државата.

Continue reading