„Безбедносни предизвици, во контекст на посетата на Генералниот секретар на НАТО на нашата држава и во државите од регионот на Западен Балкан“

Гостување на 22.11.2023 година на националната телевизија МТВ во централниот дневник во Тема на денот: „Безбедносни предизвици, во контекст на посетата на Генералниот секретар на НАТО на нашата држава и во државите од регионот на Западен Балкан“.(Тема на денот- Безбедносни предизвици - види повеќе)